Életkert A test és a lélek
egészségére!
Szellemi Ösvény

Kezdőlap

Aktuális

Életkert

Életmód

Receptek

Praktikák

Szellemi ösvény

Olvasóterem

Fórum

A Planetáris Felemelkedés Holonja

A Hathor Planetáris üzenet Tom Kenyon csatornázásában
2009 Március 10.

Ebben az üzenetben, a Washingtoni Seattle-ben április 5.en vasárnap, pacifikus idő szerint délután 3 órakor tartandó Nagy Triad meditációt szeretnénk megosztani veletek.
Amint már mondtuk az előző üzenetünkben, azokat, akik nem tudnak fizikailag részt venni az összejövetelen, meghívjuk, hogy csatlakozzanak a világ meditációhoz a távolból. Ez az akció, a planetáris szolgálat azon formája, amit mi (Hathorok) a Planetáris Felemelkedés Holonjának nevezünk. Ahhoz, hogy csatlakozni tudjatok hozzánk a meditáció során, szükséges, hogy mesterévé váljatok a Felemelkedés Holonjának, mivel ez az az alap, amire a világ meditáció épül.
Kérünk benneteket, emlékezzetek az előző üzenetünkre, melynek a címe "A Felemelkedés Holonja, azaz The Holon of Ascension" és részletes útmutatást adtunk, hogy hogyan alkossátok meg a saját Felemelkedés Holonotokat. Most figyelmeteket a Föld Mennyei Lelkére, vagyis a Föld BA testére szeretnénk fordítani. Az egyedien más felépítésű. Ellentétben a ti BA testetek belépési pontjával, amely testetek központi tengelyén található a fejetek felett, ahol kinyújtott karjaitokkal a kezeitek megérintik egymást, a Föld Mennyei Lelke szférikus. Teljesen körülöleli a Földet ,körülbelül 60 mérföld magasságban a Föld felszínétől. Ez tulajdonképpen az egyesek által Krisztus Tudat, vagy Buddha hálónak nevezett szféra, amely teljes egészében körbefogja a Földet.
A Planetáris Felemelkedés Holonjánál ehhez a hatalmas BA-hoz kapcsolódtok.
Azt úgy teszitek meg, hogy saját Holonotok tengelyét kiterjesztitek, le a Föld középpontjáig, illetve fel a BA szféráig. Amikor a Föld Mennyei Lelke válaszol nektek, az energia ezen a tengelyen száll alá a személyes BA-n keresztül a KA, avagy éteri testetekbe, fizikai testetekbe es a Földbe. Tulajdonképpen e meditáció alatt, ti lesztek a Föld Mennyei Lelkének a leföldelő csatornái.
Mint testben élő lények, testetek eredeti hullám mintája a föld atomi és szubatomi részecskéiből áll. Ebből kiindulva, fizikalitásotok a földből született, a föld pedig a csillagok maradványaiból született. Ennek következtében, mint testtel rendelkező lények, megvan a spirituális hatalmatok, a spirituális jogotok, és spirituális felelősegetek, hogy megengedjétek, és segítsétek a Föld felemelkedését.

A Világ Meditáció

A Világ Meditáció három részből áll.
Az első rész - Megalkotjátok a személyes Felemelkedés Holonotokat. Ezáltal KA testetek éteri fénnyel es spirituális potenciállal töltődik fel, saját Mennyei Lelketekből. Ez megnyitja KA testeteket, és az rezgés-receptorrá válik a Planetáris BA-ból áramló hatalmas éteri fény es energia befogadására.
Vasárnap, április 5-én, a világ meditáció során 10 percet fogunk fordítani az első részre, saját Felemelkedés Holonunk aktiválására.
Második rész - Tudatosságotokat most a központi tengelyetek mentén emeljétek fel a személyes BA felett a 60 mérföldnyi magasságban lévő BA szférába, amely körül öleli a Földet. Az első részben méltánylásotokat, illetve nagyra becsüléseteket, a személyes BA-nak küldtétek, hogy aktiváljátok a Holont. A planetáris részben méltánylásotokat, illetve nagyra becsüléseteket, a központi tengelyetek mentén felkülditek a BA-nak, amely körülveszi a Földet.
Amint a nagyra becsülésetek impulzusa a planetáris BA-hoz érkezik, az válaszol, és energia áramlatot küld le a központi tengelyeteken a személyes BA-hoz, KA testetekbe, fizikai testetekbe es a Földbe. Fontos megérteni a méltánylás, vagy nagyra becsülés mibenlétét, amit a BA-nak küldtök.
A méltánylás a spirituális megértésből fakad, amikor az egyén belép a felemelkedési folyamatba. Mi ezt, mint felismerést jellemeznénk, hogy a testben való élet egy értékes ajándék, hogy az anyagi világ emberi formában való megtapasztalását becsülni, és ünnepelni kell.
És ennek semmi köze a dilemmákhoz, amikkel szembesültök életetek folyamán, vagy az élet helyzetekhez, amelyek felbosszantanak benneteket, félelmet keltenek, haragot váltanak k,i vagy bánatot okoznak. Ezek külön, személyes pszichológiai kérdések, hogy spirituális lényekként mennyire jól, vagy kevésbé jól tudtok alkalmazkodni az emberi tapasztalásokhoz.
A méltánylás és nagyra becsülés érzése, amit a Föld Mennyei Lelkéhez kell küldenetek, az önmagának a föld elemeinek a megbecsülése kell, hogy legyen, a földi élet egyedi tapasztalásának a megbecsülése, és az archetipikus elemek: a víz, a levegő, a tűz, a föld és az űr megbecsülése.
Tudományotok nem sorolja az űrt az elemek közé; mi azonban itt egy ősi alkímiai tudásról és nem a periódusos rendszerről beszélünk.
Az ősi tudás felismerte, hogy az űr az nem csupán üresség, hanem az a méh, amelyből minden életre kel. Az űr a mindenség anyja. A szubatomi részecskék, az atomok és azok összes konfigurációja az űrből született. Habár a tudományotok pillanatnyilag a szubatomi részecskéket és az atomokat mechanikai módon vizsgálja, mi tudatos lényeknek látjuk őket és saját akarattal rendelkeznek. Ez fokozza lehetséges jövőtök elbűvölő lehetőségeit, mivel testetek milliárdnyi tudatosságból áll.
Az elkövetkező üzeneteinkben szándékozunk megvitatni, hogy az emberi nagyra becsülés művészete miként hat az atomi struktúrákra és a lehetséges jövőkre. Azonban most fordítsuk ismét figyelmünket a Planetáris Felemelkedés Holonjára.
Méltánylásotok, illetve nagyra becsülésetek, amit a Föld BA szférájának küldetek, az a testben való létezés értékét és önmaga a Föld iránt érzett nagyra értékelést fejezi ki. A nagyra becsülés ÉRZÉSE az, amire a Föld Mennyei Lelke válaszol nektek; ugyanúgy, mint a személyes Felemelkedés Holonjánál.
Amikor a Föld BA-ja válaszol a nagyra becsülésetekre, energia áramlik alá a saját Felemelkedés Holonotok tengelyén, és annak függvényében, hogy hol tartatok a lélek fejlődésben, nagyon sok különböző tapasztalásban lesz részetek. Néhány tapasztalás transzcendens jellegű lesz, néhány interdimenzionális, ami bevisz benneteket a Föld multidimenzionális teljes pompájába.
Néhányatok számára ez tisztulást hoz, mivel ezáltal a "salak", ami alacsonyabb rezgés szinten tart benneteket, meg lesz kongatva mint a harang, és az emelkedő rezgés szint felébreszt benneteket álmotokból.
Mi azt értjük ez alatt, hogy az emberi tudatosság régóta a szendergés állapotában van, és nem ismerte fel saját képességeit, mint társteremtője a kollektív valóságnak. Mialatt ti aludtatok, az emberi tudatosság megengedte, hogy mások manipulálják valóságotokat, és határozzák meg sorsotokat. A Föld felemelkedésével ennek napjai meg vannak számlálva, és amint a Föld Mennyei Lelke válaszol nektek, beléptek egy sokkal energetikusabb vibrációba és a KA rezgésének felgyorsulásába.
Nagyon sokféle tapasztalás fog megjelenni bennetek, es az mind természetes, de ne hagyjátok, hogy az elvonja figyelmeteket. A meditáció második részében az a legfontosabb, hogy magatokat megnyitva, ti legyetek a leföldelő csatorna a Föld Mennyei Lelke számára.

A Technika

A Planetáris Felemelkedés Holonja meditáció második részének a sorrendje a következő:
Miután aktiváltátok személyes Felemelkedés Holonotokat, kiterjesztitek Holonotok tengelyét a Föld középpontjába, valamint a felszíntől 60 mérföldnyi magasságba. Ez a pont, egy a végtelen számú lehetséges pontok közül a Föld BA szférájában.
Akkor nagyrabecsülésetek érzését külditek a Föld Mennyei Lelkéhez és várjátok, hogy megérezzétek a választ, megnyitva önmagatok, hogy a válasz áthaladjon energia tengelyetek mentén a testetekbe, a KA-ba es a Földbe. Miután éreztétek, hogy a Föld BA válasza áthaladt rajtatok keresztül a fizikai földbe, ismét a nagyra becsülésetek érzését külditek fel a Föld BA-nak, várva és áteresztve a választ, áteresztve rajtatok keresztül a földbe. Ezt annyiszor ismétlitek a meditáció alatt, ahányszor csak akarjátok.
A meditáció második része 20 percig fog tartani.
A meditáció e része igen dinamikussá válhat. Ha az energiák túl erőteljessé válnak, és ettől kényelmetlenül érzitek magatokat, fordítsátok figyelmeteket a személyes BA belépési pontjára, és pihenjetek a személyes Felemelkedés Holonotokban míg ismét készen álltok a nagyobb energia áramlás befogadására. Néhányatoknak ezt többször is szükséges lesz megtenni a 20 perc folyamán.
A meditáció második része után 5 percre visszatérünk a személyes Felemelkedés Holonunkba, lehetőséget adva a tapasztalat beintegrálására. Eddig a pontig összesen 35 percet meditáltunk. Azt ajánljuk, hogy legalább még 5 percig csendben pihenjetek. Ha van rá idő, jó lenne, hogy fekve lebegjetek az áramlatban egy darabig. Nem ajánlatos rögtön, pihenés nélkül visszatérni a külvilágotok teendőihez.
Amint a meditáció elkezdődik mi is (Hathorok) megalkotjuk a Felemelkedés Holonját, es tartani fogjuk a meditáció végéig. Korongot alkotunk, olyat, mint a személyes Felemelkedés Holonja. Holonunk középpontja a Tejút rendszer Galaxis középpontja lesz, amit Nagy Központi Nap-ként is szoktak emlegetni, es a korongot akkorára terjesztjük ki, hogy magába foglalja az egész galaxist. Néhányatok számára ez szükségtelen információ, másoknak viszont segítségére lesz.
Minden lehetőség anyja, a világűr misztériumán keresztül juttatjuk el hozzátok ezt a meghívást. Meghívunk benneteket, hogy energetikailag csatlakozzatok hozzánk, akik összegyűltünk Seattle-ben a Nagy Triadra. És üdvözlünk mindnyájatokat a kollektív társteremtés eme hatalmas kísérletében.
Az idő elérkezett! A harangok szólnak! Itt az idő a felébredésre, magasztosabb sorsotokra!
A Hathorok

Tom megfigyelései

Szeretnem megragadni a pillanat adta lehetőséget és megköszönni mindnyájatoknak, akik úgy döntöttetek, hogy csatlakoztok hozzánk a világ meditációban a Hathorok útmutatásai szerint. Tudnotok kell, hogy törekvéseitekhez több ezer ember kapcsolódik a világ minden tájáról, akik hozzátok hasonlóan érzik, hogy itt az idő, itt a nagy alkalom.
Jóllehet, nem tudjatok egymás nevét, jóllehet útjaink soha nem keresztezik egymást, mégis valamennyien részei vagyunk egy hatalmas és növekvő, Globális közösségnek. Van, aki a hozzátok hasonló embereket Fénymunkásoknak nevezi. A Hathorok Élet-fenntartóknak neveznek titeket; aszerint, hogy milyen értékeket képviseltek az életben, munkátok és közösségeitek közvetlen hatással vannak az élet minőségére körülöttetek. És a teremtés táncában, amikor a gondolat megnyilvánul az életünkben, az életetek és ahogyan élitek azt, hozzájárul önmaga, az ÉLET fenntartásához, vagy legalábbis egy magasabb emberi minőséghez.
A világ meditáció Tudott dolog, hogy az effajta energiamunkánál a távolság nem számít. Azokkal közületek, akik részt vesznek a planetáris szolgálat e formájában, oly módon kapcsolódunk össze, mely túllépi az idő, a tér, a hely és a távolság korlátait.
Így, amikor mi, akik összegyűltünk Seattle-ben, elkezdjük a meditációt, tesszük azt közösen, a tiszta szándékú közösségekkel szerte a világon, sok országban, majdnem minden kontinensen.
Mi, akik részt veszünk a világ meditációban, egy közös dolgon osztozunk. Jóllehet, életstílusunk és az életben elfoglalt helyünk különböző; jóllehet, életfilozófiánk és vallásunk nem egybevágó; egy néma pontban azonban mindannyian egyezünk: az ÉLET a Földön értékes.
A kollektív társteremtés hatalmas kísérletében - amiről a Hathorok beszélnek - ott a remény, hogy elegendő számú tiszta szándékú egyén hozzájárulásával a Planetáris BA felemelkedési energiájának lehorgonyozásával, mi mint faj, ráébredünk teremtő hatalmunkra és megváltoztatjuk sorsunkat.
Az én véleményem az, hogy a Földdel minden rendben lesz a nagy változások időszakában, aminek most a kellős közepén vagyunk. Néhányan a Föld lakói közül lehet, hogy nem fognak vele tartani, főleg mi emberek, akik azt gondoljuk, hogy felette vagyunk az ökoszisztémának, amiben élünk. De a Földdel minden rendben lesz.
Ha a mítoszok, próféciák és legendák, melyek erről a korszakról szólnak igazak, akkor a Föld fel fog emelkedni a lét magasabb vibrációjára és minden életforma, ezáltal belép az "arany korba." Majd az idő megmutatja, hogy ez igaz vagy sem, vagy csak a kiváló emberi elme túlfűtött képzeletének csalfa reménye.
Én azt hiszem, hogy rendkívüli időket élünk. Szinte naponta tanúi lehetünk a rendhagyó kudarcok, butaságok és veszélyek túltengéseinek, de ugyanakkor a különleges alkalmaknak is a személyes növekedésre és felemelkedésre. Akik számára újak a Hathorok üzenetei, had mondjam el, hogy az ő (Hathorok) szemszögükből a felemelkedés során nincs hova menni. A felemelkedés nem arról szól, hogy fénylő glóriával elhagyjuk a Földet (bár ez is egy verzió). Többségünk számára a felemelkedés az a tudatosságban való feljebbhaladás, a testünkben maradva. És mi azért veszünk részt ebben a meditációban, mert testben vagyunk. Testünk ugyanazokból az anyagokból áll, mint a Föld maga. És ahogyan a Hathorok mondják, megvan a spirituális jogunk és a spirituális felelőségünk is, hogy megengedjük és segítsük a Föld felemelkedését. Időzítés
Mi, akik összegyűltünk Seattle-ben az Intenzív Nagy Triad-ra, a világ meditációt vasárnap, április 5-én délután 3 órakor kezdjük pacifikus idő szerint. Akik az Amerikai Egyesült Államokon kívül kapcsolódnak hozzánk, az Interneten találtok néhány díjmentes Idő átalakító oldalt. The World Clock - A Világ Óra az egyik közülük és könnyű a használata. Az időeltérés 10 óra, tehát nálunk éjjel 1 órakor lesz az esemény) Aki bármilyen okból kifolyólag nem tudja beazonosítani a pontos időt a saját időzónájában, azt ajánlom, hogy válasszon ki egy időpontot, és végezze el a meditációt. A Planetáris Holon rezgés mezeje még tartani fog egy ideig, miután befejeztük a meditációt Seattle-ben. A meditáció 35 percig fog tartani, ahogy azt a Hathorok jelezték. Utána, mi Seattle-ben 5 percig fogunk csendben maradni, hogy újraigazodjunk magunkhoz, mivel én arra számítok, hogy ez egy nagyon dinamikus, transzcendens tapasztalás lesz.
Az hátralévő 20 percben hang meditációval fogjuk zárni az Intenzív Nagy Triad-ot.
Akik a távolból csatlakoznak hozzánk a meditációra, ez az idő ideális a pihenésre és a tapasztalások beintegrálására, mielőtt folytatnátok a napi teendőiteket vagy az éjszakát.
Díjmentes Élő Közvetítés (Broadcast)
Most először próbálkozunk a meditáció élő internet Közvetítésével, amikor az Seattle-ben történik. A közvetítés díjmentes lesz.
Hogyha minden elem sikeresen összejön, akkor április 5-én honlapunk kezdő oldalán a felső sorban megjelenik egy új billentyű Élő Közvetítés (Live Broadcast) felirattal. Kattints rá és megnyílik a "link," amely elvezet az élő közvetítéshez. Kattints rá a link-re és hallgasd az élő-hang adást Seattle-ből. Ez úgyszintén az Archívumban is megtalálható lesz a honlapunkon ,a pod-cast linken az esemény után.
Nos, emberek ez technológia és lehet, hogy a hatalmas Murphy Arkangyal kezei is benne vannak a dologban, azaz tudjátok a jól ismert állítást, amit Murphy törvényének hívunk: "Ami elromolhat, az el fog romlani!" Tehát, ha semmi sem történik amikor rákattintotok a linkre, vagy egyáltalán a "Live Broadcast" címke sem lesz a honlapunkon, (mert nem tudtuk működtetni a magas technológiát) akkor egyszerűen tekintsetek el a közvetítéstől. A pod-cast elérhető lesz hamarosan.
Ami igazán fontos, az az, hogy a lehető legtöbb ember a világ minden tájáról együtt meditáljon. Tehát, ha a technika nem működik, kapcsoljátok ki a számítógépet, hangolódjatok rá az eseményre és élvezzétek az utazást. Egy fontos megjegyzés a Szemelyes Felemelkedés Holonjáról:
Szeretnem tisztázni a Felemelkedés Holonjának egy technikai vonatkozását. Amint a Hathorok már elmondták, mesterévé kell válnotok a Felemelkedés Holonjának, mielőtt hozzáfoghattok a Planetáris Holonhoz. Habar en azt hittem, hogy az előző üzenet (lásd A Felemelkedés Holonja azaz The Holon of Ascension) utasításai érthetőek voltak, egyes olvasók számára azonban nyilvánvalóan mégsem.
A Felemelkedés Holonja egy elképzelt Korong alakú mértani alakzat. A Holon tengelye (az a vonal, amely a közepén halad keresztül a tetőponttól a talp pontig) egybe esik a testetek központi tengelyével. Ez az a tengely, amely körül a Holon forog. KA testetek azonban nem forog. Marad olyan helyzetben, a fizikai testetekben, mint rendesen, arccal előre, háttal hátra. És, hogyha nem értitek, hogy itt miről beszélek, akkor vissza kell mennetek A Felemelkedés Holonjához és olvassátok el a részletes útmutatást. Néhányan e-mailben értesítettek bennünket, hogy hányingert éreznek a Felemelkedés Holonjának gyakorlása közben. Ennek oka az lehet, hogy KA testeteket is forgatjátok a Holonnal együtt. A KA testeteket nem kell forgatni. Hogyha KA testetek nem forog es mégis hányingeretek van, lassítsátok le a Korong (Holon) forgási sebességét. Egyáltalán nem kell gyorsan forognia.
Hogyha ezek a változtatások nem oldják meg a helyzetet, akkor jó esélyetek van rá, hogy spirituális tisztulást tapasztaltok. Én is éreztem néha hányingert az elején, amikor a Holonnal kezdtem dolgozni, főleg, amikor 10 percnél tovább csináltam. Mostanra már több, mint 1 órát csinálhatom minden kényelmetlen érzés nélkül. Úgy tűnik, az a lényeg, hogy a Felemelkedés Holonjának ismételgetésével a fizikai test hozzászokik a KA magasabb rezgésszintjéhez.
Befejező gondolatok
Ismételten szeretnék őszinte köszönetet mondani mindannyiatoknak, akik csatlakoztok hozzánk vasárnap, április 5-en a "nagy kísérletben". A világmeditáció alatt (délután 3-4 oráig pacifikus idő szerint) egy szál fehér gyertyát gyújtok majd, ami a megvilágosodás fényét jelképezi és a világ minden tájáról, a távolból hozzánk csatlakozó több ezer embert képviseli. Azóta kísérletezem a Planetáris Felemelkedés Holonjával, amióta csak a Hathorok átadták nekem. Meglehetősen jó energiafejlesztő, és arra, számítok, hogy mindazok közülünk, akik összekapcsoljuk szívünket és lelkünket a világmeditáció alatt, valami rendkívülit fogunk tapasztalni.

Áldás rátok és szeretteitekre, Tom Kenyon Március 10, 2009, Kealakekua Bay, Hawaii
Forditotta: Sári Izabella

Az eredeti uzenetet a
http://tomkenyon.com/the-holon-of-planetary-ascension weboldalon talalhato.
Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzoi Jog Fenntartva
A Hathorok üzenete megosztható és megvitatható másokkal és bármilyen formában, díjmentesen terjeszthető, de tartalma semmilyen módon sem változtatható meg, és tartalmaznia kell ezt a copyright utóiratot.
Weboldal: http://tomkenyon.com
Contact: office@tomkenyon.com

vissza