Életkert A test és a lélek
egészségére!
Szellemi Ösvény

Kezdőlap

Aktuális

Életkert

Életmód

Receptek

Praktikák

Szellemi ösvény

Olvasóterem

Fórum

Az Egyensúly Holonja

A Hathorok üzenete Tom Kenyon csatornázásában
2007 február 3


Ebben az üzenetben néhány tanácsot szeretnénk felajánlani saját finom energiáitok kezelésére a Föld aktivitások pl. földrengések és tűzhányó kitörések előtt, alatt és után.

A Föld energetikai mintázatát és az elkövetkező Föld változások növekvő ingatagságát tekintve, minden ember képes lesz érzékelni a Föld finom energetikai változásait akár a glóbusz túloldalán történő esemény következtében is. Természetesen, amikor finom energiákról van szó, nem egy földrengés közelsége a fő tényező. Ez az üzenet elsősorban az érzékeny természetűeknek szól. Ide tartoznak a spirituálisan előrehaladott egyének, azok, akik tudatosan az evolúció folyamatában vannak és ide soroljuk a gyerekeket és az állatokat is, akiket mi “ártatlanoknak” nevezünk.

A szeizmikus eseményeket az aktivitás középpontjából és a hozzá kapcsolódó törésvonalak mentén kibocsátott nyomás hullámok előzik meg. Ezek a nyomás hullámok idézik elő a változásokat a Föld finom energiáiban, ami a szeizmikus esemény erősségétől függően, ezer mérföldekkel távolabb is hatással lehet az egyénekre.

A Földi hálót és a Tűz Gyűrűn áthaladó törésvonalakat vizsgálva - a Tűz Gyűrű: Oroszország északkeleti partvonala, Kína partjai, Japán szigetek, Indonézia, Ausztrália, Új Zéland, Dél-Közép és Észak Amerika nyugati partvonala, Alaszka partjai az Aleuti szigeteken át vissza az Orosz partokhoz - a tektonikus nyomás hatalmas növekedését látjuk. Úgyszintén, a szeizmikus nyomás növekedését látjuk az Amerikai Egyesült Államok Yellowstone térségében. Továbbá, váratlan Föld aktivitások lehetőségét látjuk az Amerikai Egyesült Államok és Kanada keleti partvidékén is. Nem kívánjuk ezen lehetőségek részletes leírását adni, mert annak semmi értelme nincsen ha tudjuk, hogy mennyire gyorsan változik a dolgok állása.

Komplex hálózati kapcsolatok vannak a Tűz Gyűrű és a többi törésvonalak között. Ezek közé sorolhatók azok a vetődések, melyek látszólag nincsenek kapcsolatban: Kína egyes részein, Indián, Pakisztánon, Törökországon, Görögországon és Olaszországon haladnak át. Geológusaitok nem találtak közvetlen kapcsolatot ezen vetődések között, de ahogyan mi nézzük a Föld energiáit, mi közvetlen kapcsolatot látunk nem annyira a törésvonalak hagyományos rendszerében, inkább a Föld különböző szintjei - a kéreg és annak alsó rétegei melyek belenyúlnak a köpenybe - közötti egybeesésekben. Ezeket a harmonikus kapcsolatokat nem csupán a tektonikus lemezek mozgása működteti, hanem a Nap aktivitások is. Ez egy energetikai fenomén és a Nap aktivitások felerősödött időszaka, ahogy mi látjuk, még jó néhány évig folytatódni fog. Előzőleg már mondtuk, hogy a világűr mélyéből jövő energia hullámok a tudatossággal kapcsolatosak, a Napotokba érkeznek, és onnan a Föld köpenybe kerülnek. Az emberi tudatosságnak megvan a lehetősége, hogy mérsékelje, vagy átalakítsa egy jó részét az említett egybeeséseknek, de eddig nem sikerült felérni ezekhez a potenciálokhoz.

Az esélyeket nézve, azt mondhatjuk, hogy már most a “rázós” úton vagytok. Nem sok minden tehető annak érdekében, hogy csillapítsátok, vagy változtassatok a Föld aktivitásokon ezzel kapcsolatban. A Föld elkezdte ön-tisztitó akcióját. Amit most itt meg szeretnénk vitatni, az a finom energiák, amikre hatással vagytok.

Először is, amint a szeizmikus energiák felerősödnek, természetesen megjelenik a nyugtalanság, szeszélyes érzelmek, akadozó gondolat menet, ideiglenes memória zavarok, ingerlékenység, irracionalitás, a “satuba” szorítottság, vagy csapdában vergődés érzése. Gyakran alvási zavarok is hozzá tartoznak akár csak az általános depresszió, kétségbeesés és hirtelen kimerültség érzése. Általánosan szólva, ezeket a tüneteket erősebben érzékelik az érintett törésvonalak közelében, de érzékeny egyének nagy távolságokról is megérezhetik.

Az érintett törésvonalak mentén többszintű frekvenciák jönnek létre. Az ELF (extremely low frequencies) extra alacsony frekvenciák lassú hullámokban terjednek, ezer mérföldeket megtéve a Földön át. A magas frekvenciák, bár az emberi fül számára nem érzékelhetőek, egyes állatok képesek hallani őket. Azonban csak azért, mert ezeket a frekvenciákat nem halljátok, az nem jelenti azt, hogy nem hatnak rátok. Természetesen ezek a vetődések aktivitása által kibocsátott ultra magas frekvenciák, akár csak az ELF-ek igen zavaró hatással vannak ember és állat finom energia mezőire. Ezen szeizmikus aktivitások közben hirtelen megmagyarázhatatlan fejfájás jelentkezhet, ami aztán ugyanolyan váratlanul, minden nyilvánvaló ok nélkül elmúlik. Amikor az aktuális szeizmikus esemény megtörténik, a nyomás hullámok átalakulnak a föld fizikai mozgásává. Ezek nem találgatások. Az nagyon is nyilvánvaló, amikor egy földrengés közepette találjátok magatokat. Egy-egy szeizmikus esemény után többféle bonyodalom lép fel a harmonikus kapcsolatokban. Az utó-sokk ennek része a fizikai síkon. A másik aspektus viszont a komplex frekvenciák létrejötte az új alakzatában megnyugvó vetődés mentén. Ismételten, az ELF frekvenciák több ezer mérföld távolságban is érezhetőek, de ott vannak az ultra magas frekvenciák is, és mindkettő folytatja negatív hatását az emberekre és az állatvilágra.

Azt ajánlottuk a durva fizikai síkon, akik a lehetséges, tektonikusan érintett területeken élnek, tartsanak tartalék élelmet és vizet minden eshetőségre. Nos, ezek gyakorlati dolgok és bárki, bármelyik területen jó lenne, ha tartalékolna ilyesmit, hiszen a változékony vízrendszer a nem földrengéses területeken érezteti majd hatását.

A figyelmünket most arra szeretnénk fordítani, amit legkönnyebben hyperfizikának jellemeznénk, és a finom energiáitok kezelésére, ha netán egy szeizmikus esemény, illetve annak hatása alá kerülnétek. Előző üzenetünkben részletes leírást adtunk az Egyensúly Holonjáról, illetve az oktaéderről. Ez egyszerű, de nagyon hatékony a finom energiáitok kiegyensúlyozására. És itt van még egy jellemzője ennek a mértani testnek. Védelmet nyújthat a szélsőséges Föld változások pillanataiban, de ahhoz mesterévé kell, hogy váljatok, azaz képesek legyetek egy ilyen Föld esemény esetén túllépni a félelmeteken és tudatosan megalkotni magatok körül a Holont, és benne tartózkodni. Most egy végtelenül komplex dologról beszélünk, de igyekszünk azt egyszerűvé tenni.

Földetek, ahogy mi látjuk, egy újabb energia állapotba fejlődik fel. A szélsőséges Föld aktivitások pillanataiban a törésvonalak környező területei szuper vezetőkké válnak. Ilyen esetekben érintetlenül túljuthattok ezeken az állapotokon, ha megalkotjátok az Egyensúly Holonját, azaz az oktaédert magatok körül. Azon kívül, ezáltal lényegesen elérhetőbbé válik lényetek téren és időn kívüli aspektusa, és intuitíven lehetővé teszi nektek, hogy fizikailag a számotokra legmegfelelőbb helyre húzódjatok.

Azok akik távol élnek a fő szeizmikus eseményektől, ugyanezt az elvet alkalmazhatják, habár a Föld aktivitások hatása nem a fizikai, hanem finom energia testetekre irányul, és ez főleg az érzékenyebbeknél lesz igaz.
Amint zavart éreztek a rendszeretekben, ahogy azt már előbb is tanácsoltuk, jó ha rögtön, szinte reflexszerűen megalkotjátok az Egyensúly Holonját. Ez lehetővé teszi számotokra, hogy mérsékeljétek a negatív hatásokat. Azok számára, akik szélsőséges időjárási körülmények között találják magukat, ez a Holon szintén védő hatással lehet. Ilyen esetekben nincsenek szuper vezető állapotok, mert azok a törésvonalak aktivitásai által keletkeznek az epicentrumban, de az összekapcsolódás a téren és idön kívüli aspektusotokkal lehetővé teszi számotokra, hogy intuitiven és kiegyensúlyozottan cselekedjetek.

Amint már említettük, egy szélsőséges szeizmikus esemény közepette, az epicentrum körüli területek szuper vezetőkké válnak. A mi nézőpontunkból szemlélve, ezeknek a szuper vezető állapotoknak a geometriája virágoknak vagy hópelyheknek látszik. Bizonyosan a szuper vezető mezők hatalmas romboló erővel bírnak a környező területekre a fizikai anyagban a Földön, de komplex geometriájuk az űrből, és az interdimenzionalitás nézőpontjából szemlélve gyönyörű és mi közvetlen kapcsolatot látunk köztük és a gabona körök között. A gabona körök az információ egy formája, ami még megfejtésre vár. A földrengés epicentruma körüli szuper vezető mezők úgyszintén az információ egy formája, nem az egymáshoz ütköző tektonikus lemezek esetleges következménye. Ez csak egy kis darabkája a kirakósdinak. Az viszont igaz, hogy nagy részét képezi a tektonikus súrlódás a harmadik dimenziós szinten, de a többi dimenziókban más dolgok történnek.

A mi perspektívánkból nézve, a Földhöz kapcsolódó szuper vezető mezők száma növekszik, akár szeizmikus aktivitás, akár gabona körök vagy elektromágneses anomáliák formájában. Mi úgy látjuk, hogy ezek a fenomének a Föld üzenetei. A gabona körök többsége, amelyek valóban gabona körök és nem valami megtévesztés, a Földtől jövő interdimenzionális üzenetek. Tulajdonképpen van közöttük interdimenzionális lényektől származó is, akik együttműködnek a Földdel. Az effajta gabona körök jelek, élő feljegyzések az interdimenzionális párbeszédről a Föld, és az interdimenzionális látogatók között.

A Föld, mint tudatos lény, nemcsak a Naprendszer és a Tejút Galaxis része, de a legmélyebb űrnek is, amit fizikátok még nem ért meg. A Föld felfelé emelkedik a tudatosságban. Mint ahogy a kígyó levedli régi bőrét. Hogy az emberiség része lesz-e az Új Földnek, az még nem tisztázódott. (Ez 2007. februári üzenet, azóta sok minden tisztázódott-a fordító megjegyzése) Amit tisztán látunk az az, hogy a Föld emelkedik. A spirituálisan kibontakozó egyének számára ez nem egy olyan valami, amitől félni kellene. Ez egy rendkívüli alkalom megtapasztalni a hyperdimenzionális fizikát működés közben, amikor a különböző formában megjelenő szupervezető mezők száma megnő a Földön, “meglovagolhatjátok” ezeket az energia állapotokat a magasabb és tökéletesebb tudatosság állapotába. Valami nagyon is valós módon olyanok ezek mint az ajtók a Föld magasabb dimenzióiba. Hívogató jelek, hogy engedjétek el ténylegesen és jelképesen is a ragaszkodásotokat a felszínes tudatossághoz, hogy beléphessetek a csodák rendkívüli világéba és az Új Föld bámulatos születésébe.

A ti saját megszületésetek pillanatában a fizikai világba nem tudtátok, hogy mi történik - csupán a nagy nyomást éreztétek és a mozgást, amit nem tudtatok megállítani. Ez sok mindenben hasonló esemény a Föld számára is. Világotok kellős közepén új világok bukkannak elő a szemeitek előtt.

AMI MIATT ITT VAGYTOK - AZ A NYAKATOKBAN VAN!

A Hathorok

Gondolatok erről a Hathor üzenetről
Tom Kenyon

A Hathorok legutolsó üzenetét szemlélve, néhány dolog jut eszembe. Először is, ez a legkijózanítóbb üzenet (eddig) amit a Föld változásairól adtak át. Ők (a Hathorok) soha nem bocsátkoznak semmiről sem, előnyben részesítik a lehetőségek megvitatását. Számtalanszor elmondták már nekem, hogy a választás erejével bármilyen helyzet megváltoztatható, vagy elhárítható. És ez bizonyosan vonatkozik arra is, amiről most beszéltek. Ennek az üzenetnek azonban a hangneme különbözik az előzőektől, és az is nagyon szokatlan, hogy két planetáris üzenetet adtak két hét leforgása alatt, ezt soha nem tették ez előtt.

A Hathorok már egy idő óta mondják, hogy a Föld változásainak a kezdetén vagyunk. (2007. februárjában, amikor az üzenet elhangzott - a fordító) A nemrégiben történt felerősödötten tomboló viharok és a világszerte változó időjárás erre utal. Amióta a Hathorok elkezdték átadni planetáris üzeneteiket, hogy az információt megosszuk mindenkivel, azt állították, hogy az emberi tudatosság alkotóan együttműködik a bolygó finom energiáival és, hogy ez a közreműködés bizonyos mértékben befolyásolja a földrengéseket és az időjárást is. Ez az eszme teljesen kívül áll a modern tudomány látókörén, mégis valamiképpen igaznak érzem.

Mivel a Hathorok, úgy tűnik nagyon buzgón igyekeznek tudatni velünk az Egyensúly Holonját, úgy vélem segítségetekre lehet, ha kicsit bővebben megvitatjuk ezt a mértani formát. Jó néhány e-mail üzenetet kaptunk a világ különböző tájairól, melyben az emberek útbaigazítást kérnek. A Hathorok ezt mondták az előző üzenetükben az Egyensúly Holonjáról, mely két héttel ezelőtt érkezett: “Azt ajánljuk, kísérletezzetek vele, játszatok vele és váljatok mesterévé ennek az egyszerű mértani formának. Állandóan legyen veletek éber tudatosságotokban, hogy bármikor meg tudjátok alkotni, ha szükség van rá, önmagatok és szeretteitek számára is. Holonnak hívják és mi most egészen pontosan az oktaéderről beszélünk, azaz az Egyensúly Holonjáról. Képzeld el önmagad egy fény piramissal körülvéve a felső testedet, és egy ugyanolyannal az alsó testedet. Ezek négyzet alapú piramisok, az egyik felfelé, a másik lefelé mutat. Te ennek a közepén vagy. Ha fekszel, akkor a négyzeten vagy, ahol a két piramis összeér, és a feletted lévő piramis azonos az alattad lévő piramissal. Olyan nagyra vagy olyan kicsire méretezed, ahogy a kedved tartja, mind addig, amíg teljes egészében benne vagy.

Állva vagy ülve, az oktaéder tengelye a tested közepén halad keresztül, úgy, hogy ha egy vonalat húznál a piramis csúcsából a középponton keresztül a másik piramis csúcsáig, ez a vonal a tested közepén haladna keresztül. Az oktaéder egyensúlyba hozza az energiákat. Egyensúlyba hozza a tudatosság női és férfi aspektusait. Ne hagyjátok, hogy egyszerűsége megtévesszen benneteket. Ez egy erőteljes eszköz a finom energiáitok egyensúlyozására. Az oktaéder az 5 háromdimenziós mértani forma egyike, melyeket közös néven platoni testeknek ismerünk. Az oktaédernek 8 oldala van, az “okta” szó nyolcat jelent. A felső piramisnak 4 oldala van és úgyszintén az alsó piramisnak is 4 oldala van, a két piramis alapja összeér és négyzetet alkot. A plátoni testek természetesen előfordulnak a természetben is főleg a kristály struktúrákban, valamint az atomi meg molekuláris konfigurációkban. Ezoterikusan szólva mindegyik plátoni testnek meghatározott energetikai hatása van. Néhányan e-mail üzenetben kérdezték, hogy azonos-e az oktaéder a csillag tetraéderrel, nem, nem azonos. A csillag tetraéder két háromszög alapú piramisból áll és az alapjaik nem egymáson fekszenek, a két piramis egymásba olvad. Azon kívül a csillag tetraéder energetikai hatása más, mint az oktaéderé. Valószínűleg jó néhány geometriai mintázat közül választották a Hathorok az oktaédert, én (Tom Kenyon) azt gyanítom, hogy ennek egyik oka az, hogy ők (Hathorok) pragmatisták. Az emberek többsége könnyebben megalkotja képzeletben az oktaédert, mint más komplikált mértani formát.

Amikor először megkaptam az információt a Hathoroktól az Egyensúly Holonjáról, tényleg azt gondoltam, hogy ez egyszerű. Sokszor azonban a legegyszerűbb dolgok a legjobbak. Semmi kétségem nincs az felől, hogy a Holon az egyensúly érzését kelti az alkalmazásban. Az előző Hathor üzenet részleteiben azt a megjegyzést találtam, hogy a legérdekesebb, amikor Holont küldünk a veszélyben forgó személyeknek, illetve területeknek a Földön. Ebben az utolsó üzenetben a Hathorok azt hangsúlyozzák, hogy jó lenne, ha megtanulnánk megalkotni a Holont azonnal, reflexszerűen. Ha igazuk van abban, hogy mi fog következni, akkor ez valószínűleg nagyon jó tanács.

Továbbá a Föld változások felerősödéséről szóló megjegyzéseikben találtam egy érdekes és ugyanakkor gondot okozó adatot, amely szerint a földrengések törésvonalai szuper vezető állapotokat hoznak létre. Nos, én nem vagyok fizikus és itt bizonytalan vagyok, megértésem szerint a szuper vezető állapot az elektromosság fémekben történő vezetésével kapcsolatos. Rendesen a fémeknek az elektromosság áramlásával szemben ellenállásuk van. A szuper lehűtött fémeknek azonban csökken az elektromosság áramlásával szembeni ellenállása. Például a mercurynak nincsen ellenállása az elektromosság áramlásával szemben abszolút 0 fokon. Bizonyos körülmények között a szuper vezető állapotok az antigravitációval társíthatók. Itt van számomra a gond. A földrengések a fizikai síkon súrlódás, egészen pontosan a tektonikus lemezek súrlódása által keletkeznek. A súrlódás pedig hőt fejleszt és nem hideget. Feltehetően a földrengés epicentrumában igen magas a hőmérséklet. Akkor hogyan kerülhet sor a szuper vezető állapotra?

A Hathorokhoz fordultam ezzel a bizonytalanságommal, amire ők azt mondták, hogy igen, a hő jelen van a súrlódás következtében. Azonban van egy pillanat a szeizmikus esemény közben, amikor a földrengés alapjának interdimenzionális természete szokatlan módon befolyásolja az elektromágneses mezőt. A dimenziók eltolódásának következtében egy “fánk” alakú dimenzionális buborék keletkezik, ami többek között szuper vezető állapotot hoz létre. Más szavakkal, a kő kőhöz súrlódása által keletkezett hő közepette van egy röpke pillanat, amikor az interdimenzionális fizika szuper vezető állapotot hoz létre. A Hathorok azt mondják, hogy az effajta szuper vezető állapotok és az Egyensúly Holonja pozitívan hatnak egymásra. Végül, utolsó mondatukkal lehengereltek: “Ami miatt itt vagytok, az most a nyakatokon van!” Kívánom nektek és szeretteiteknek a lehető legkegyesebb átkelést a tű fokán. És jegyezzük meg, ha a Föld megmozdul alattunk akár ténylegesen, akár jelképesen, ragadjuk meg a pillanatot és lovagoljuk meg a hullámot az elragadtatásba és a nagyszerűségbe, mely életünk minden pillanata mögött ott vár.

További magyarázatok az Egyensúly Holonjához

Több e-mailt is kaptunk amiben azt kérték, hogy további magyarázatot fűzzünk az Egyensúly Holonjához. Ez az információ azoknak szól, akiknek több alapismeret szükséges a Holon vagyis az oktaéder megértéséhez. Ezt nem a szakrális geometria előrehaladott tanulóinak szántuk. Az egészet céltudatosan egyszerűvé tettem két okból kifolyólag. Először, mert nem szükséges az Egyensúly Holonjának komplex megértése ahhoz, hogy használni tudjátok, másodszor, sok ember meghátrál a komplex geometria elöl. Mivel ez a Holon igen hatásos és egyszerű a használata, azt választottam, hogy ne komplikáljuk a dolgot. Más szavakkal, úgy vélem, nem kell részletekbe menni a plátoni testekről vagy belebonyolódni ezoterikus használatukba.

Itt az oktaéder vázlata, mivel sokszor egy kép ezer szóval felér.

Az oktaéder lényegében 2 négyzet alapú piramis, alapjaival egymásra illesztve. Az Egyensúly Holonját úgy alkotjátok meg, hogy egy fény oktaédert képzeltek magatok körül a képzelet erejével. Nem számit milyen színűre csináljátok. A színe spontán megváltozhat a lelkiállapototoktól függően. Én az enyémet tiszta fehér fényből képezem, de ez személyes előnyben részesítés és nem dogma. Hála az Istennek és hála az Istennőnek nagyon kevés itt a dogma.

A dolog lényege, hogy teljes egészében benne legyetek az oktaéderben. Például ha fekszetek a két piramis alapja (ahol egymásra illeszkednek az oktaéder közepén) valószínűleg alattatok lesz. De bárhová helyezhetitek magatokat az oktaéderen belül. Lebeghettek a felső piramisban, lemerülhettek az alsóba, vagy behúzódhattok az egyik sarokba. Nem számit. És nem kell egyik égtáj felé sem (mint észak, dél, kelet, nyugat stb.) tájolódni. Azon kívül sem ima, varázs igék vagy speciális légzés nem szükséges. Az egész dolog nagyon egyszerű. És ez csak az egyik előnye a sok közül azon tény mellett, hogy működik.

Ha álltok, vagy ültök az oktaéder tengelye (az elképzelt vonal, amely mindkét piramis csúcsát az alap középpontjával köti össze) valószínűleg egybeesik a testetek központi tengelyével (a fejetek tetejétől a korona csakrából indulva a talpatokig). Azonban ti elképzelhetitek magatokat a felső piramis csúcsa alatt, vagy az alsó piramis csúcsa felett. Más szavakkal, az oktaéder központi síkja - ahol a két piramis egymásra illeszkedik, és négyzetet alkot - bárhová kerülhet a testeteken. Talán a szívetek magasságába helyezitek, de lehet a fejeteknél vagy a lábatoknál is. Nem számit - mindaddig amíg az egyensúlyozó hatásról van szó. Ténylegesen viszont a központi négyzet helyzete a testetekkel (hol halad át a testeteken) más-más helyen erősebb vagy gyengébb hatású lehet. Én azt mondom kísérletezzetek! Találjátok meg, hogy melyik helyzet a legmegfelelőbb számotokra.

Talán fölösleges, mégis hadd mondjam el még egyszer. Nem számit hova helyezed magad az oktaéderben, merre tájolod és milyen a színe. Az a fő, hogy teljes egészében benne legyél.

És egy végső megjegyzés a geometriáról mivel ezt a kérdést is több e-mailben feltették: azonos-e az oktaéder a csillag tetraéderrel? Nem, nem azonos. Teljesen különböző mértani testek. Szándékosan nem taglalom itt a különbségek részleteit, de ha további információ érdekel benneteket, azt tanácsolom, hogy használjátok az internetet, hogy felfedezzétek a geometria és annak kiegészítője a szakrális geometria lenyűgöző világát. Egy egész világnyi információ van ott, arra várva, hogy felfedezzétek. És ez mind ott van a kezeitek ügyében egy egérkattintásra tőletek!

2007 január 18-i üzenetükben a Hathorok információt adtak át, hogy küldhetitek is az Egyensúly Holonját a veszélyben lévő területekre vagy személyeknek - annak érdekében, hogy egyensúlyozó energiát jutassatok oda. Ez esetben az Egyensúly Holonját azaz az oktaédert hasonlóan alkotjátok meg azzal a különbséggel, hogy nyilván ti nem vagytok benne, a terület, személy vagy személyek ahová/akihez külditek a Holont az van benne. Más szavakkal: ha az Egyensúly Holonját a Föld egy területének küldöm, akkor azt a területet képzelem bele a Holonba.

Bárhová küldhetitek az Egyensúly Holonját a Földön, ahová csak kívánjátok, és bárhová az Univerzumban is (ha hitrendszeretek elvisz oda). Az Egyensúly Holonját küldeni az egy fajta jóindulatú tett, de itt egy intelem - ne rontsatok bele mások valóságába. Más szavakkal, mindenkinek joga van a saját szenvedéséhez. Csak, mert te vagy én azt szeretnénk, hogy valaki sokkal erőteljesebb állapotban legyen, az nem jelenti azt, hogy Ő is azt akarja. Mindannyiunknak megvan a joga, hogy szomorúak, haragosak, zavarodottak vagy bármi legyünk, ameddig csak akarunk. Néha ez egy kicsit homályossá válik. Talán a barátunk vagy családtagunk bajban van, és mi szeretnénk a dolgokat jobbra fordítani. De szándékunkat kivetíteni másokra, amikor az nem az Ő óhajuk, azt hiszem az visszaélés a finom energiákkal. Ezért én azt tanácsolom, hogy küldjétek az Egyensúly Holonját mint egy csalogató hívást, úgymond lélegzetnyi friss levegőt, a felszólítás, illetve megterhelés helyett. Ha úgy küldjük a Holont, mint egy energetikai egyensúly ajánlatot azokhoz akik azt választották, hogy elfogadják, minden elvárás nélkül, hogy ők bármit is tennének vele, akkor azt hiszem, hogy megfelelő módon küldjük a Holont a világba.

Azt tanácsolom, hogy tegyétek játékossá a tanulást, hogy hogyan alkossátok meg az Egyensúly Holonját. Játszatok vele! Talán forgassátok meg! Csináljátok különböző színűre! Találjátok meg, hogy hol érzitek, hogy az a legjobb hely ahová helyezitek magatokat az oktaéderben. Gyakoroljátok a nap szokatlan időszakaiban. Alkossátok meg az Egyensúly Holonját mindenütt. Senki sem fogja tudni, hogy mit csináltok. Tegyétek meg bevásárlás közben, míg kiviszitek a szemetet, amikor kedvenceiteket etetitek, sétálás közben vagy amíg azok az átkozott reklámok mennek tévézés közben. A lista, hogy hol és mikor tarthattok Holon szünetet, az gyakorlatilag végtelen. A dolog lényege az, hogy eleget gyakoroljátok, hogy amikor úgy érzitek, nem vagytok a központotokban, amikor érzelmileg, vagy energetikailag nem vagytok egyensúlyban - gondolkodás nélkül meg tudjátok alkotni az Egyensúly Holonját. Akkor nagyszerű szövetségessé válik. Az egyik legjobb barátotok lesz azzal a különbséggel a kutyától, hogy nem kell se etetni, sem sétálni vinni és az újságotokat sem rágja meg!

Fordította : Sári Izabella

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/the-holon-of-balance weboldalon található.
Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzői Jog Fenntartva
A Hathorok üzenete megosztható és megvitatható másokkal és bármilyen formában díjmentesen terjeszthető de tartalma semmilyen módon sem változtatható meg és tartalmaznia kell ezt a copyright utóiratot.
Weboldal: http://tomkenyon.com Contact:office@tomkenyon.com

vissza